Skip Navigation Links > Tanımlar
24.6.2021

Tanımlar

Kolay anlaşılması için 13 Mart 2021 tarihindeki Çılgın Sayısal Loto 6/90 çekilişinde çıkan (11, 19, 25, 32, 54, 71) sayılarını kullanıyoruz.  

 • Sayı veya Top : Seçilen Loto'daki kullanılan rakamlardan her biri. Örnek olarak 6/90 Loto sisteminde 1 (dahil) ile 90 (dahil) arasındaki Sayılar

 • Kolon : Değişik Sayıların oluşturduğu, oynanabilecek en küçük bir birim. Örnekdeki (11, 19, 25, 32, 54, 71) sayıları

 • Tek Sayı : Loto kolonu içindeki 6 sayıdan kaç tanesinin Tek Sayı olduğunu gösteren rakam. Örneğimizdeki kolonun Tek Sayısı 4 dür. Çünkü yalnız 11, 19, 25, 71 sayıları Tek Sayıdır.

 • Toplam : Loto kolonu içindeki, 6 sayının toplamını gösteren rakam. Örneğimizdeki kolonun sayıları Toplamı 11+19+25+32+54+71=212 dir.

 • Basamak : Topların, Birler, Onlar, Otuzlar, Elliler vs. gibi sayı grupları içindeki adetleri.

 • Birler grubundaki sayılar : 1-9 arası,

  Onlar grubundaki sayılar : 10-19 arası,

  Yirmiler grubundaki sayılar : 20-29 arası,

  Otuzlar grubundaki sayılar : 30-39 arası,

  Kırklar grubundaki sayılar : 40-49 arası,

  Elliler grubundaki sayılar : 50-59 arası,

  Atmışlar grubundaki sayılar : 60-69 arası,

  Yetmişler grubundaki sayılar : 70-79 arası,

  Seksenler grubundaki sayılar : 80-89 arası,

  Doksanlar grubundaki sayılar : yalnız 90 dır.

  Örneğimizde,

  Birler Basamağında 0 adet,

  Onlar Basamağında 2 adet (11 ve 19 sayıları),

  Yirmiler Basamağında 1 adet (25 sayısı),

  Otuzlar Basamağında 1 adet (32 sayısı) ,

  Kırklar Basamağında 0 adet,

  Elliler Basamağında 1 adet (54 sayısı),

  Atmışlar Basamağında 0 adet,

  Yetmişler Basamağında 1 adet (71 sayısı),

  Seksenler Basamağında 0 adet,

  Doksanlar Basamağında 0 adet Top vardır.

  Bu Kolon'un Basamağı (0211010100) olup, şematik olarak aşağıda gösterilmiştir.


 
.......Altı Topun kaçı... 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0
......Birler Basamağında ?
......Onlar Basamağında ?
......Yirmiler Basamağında ?
......Otuzlar Basamağında ?
......Kırklar Basamağında ?
......Elliler Basamağında ?
......Atmışlar Basamağında ?
......Yetmişler Basamağında ?
......Seksenler Basamağında ?
......Doksanlar Basamağında ?

ALAN (Küme) : Eşözellikli Kolonlar Kümesinin gösterim şeklidir. Önce Basamağı, daha sonra ise sırasıyla, Tek Sayısı, Toplamı ve Eşözellikli Kolonlar Sayısı yazılmak suretiyle belirtilir.

Örnekteki kolonun ALAN''ı : (0211010100 – 4 - 212 - 8519) dır.
Bu ALAN'da 8519 kolon vardır.

ALAN 0211010100 - 4 - 212 - 8519
Basamaklar
Tek sayısı
Toplam
Kolon sayısı

 • Basamak Grubu : Basamakdaki rakamların + işareti ile ayrılarak toplu gösterimidir. Yukardaki örneğin basamak grubu 2+1+1+1+1 dır. Her basamak grubu içinde birçok basamak vardır.

 • Bilgi vermek üzere, örnek olarak aşağıdaki resimde 6/49 Loto ALAN'larından bir kesit görünmektedir.
  Her ALAN'daki altılıların, Tek - Çift Sayıları, Toplamları ve Basamak dağılımları aynıdır. Dörtgenlerin içindeki sayılar, o ALAN'daki Eşözellikli Kolonlar Küme Sayısını gösterir.

Alanlar

 • ALAN'ları meyve bahçeleri gibi düşünebilirsiniz. Her çekilişte Talih Kuşu, bahçelerden birinin içindeki ağaçlardan birine konar.
  Renkli ALAN'lar Talih Kuşunun uğradığı şanslı ALAN'lardır. Talih Kuşu mavi bahçelere 1 defa, yeşil bahçelere 2 defa, sarı bahçelere 3 defa, kırmızı bahçelere 4 defa uğramıştır. Beyaz renkli bahçelere henüz hiç uğramamıştır.

 • Menü'de istediğiniz Loto'yu seçiniz. Açılan sayfalarda Loto düğmesine tıkladığınız zaman, o Loto'nun çıkanlara benzer Alan'larından rastgele seçilen 16 adet altılı ekranınızda listelenir. ALAN'ın özellikleri, liste başında belirtilmiştir.

 • Şimdilik 6/90, 6/60 ve 6/49 loto oyunları hazırlanmış olup diğerleri peyderpey eklenecektir.

Weather forecast in Istanbul

ISTANBUL ISTANBUL

2011 lotterymatic © ®