Skip Navigation Links > Site Kullanım Şartları
11 Nisan 2021 Pazar
Site Kullanım Şartları


www.lotterymatic.com Sayısal Loto sitesine (“Site”) hoş geldiniz. Siteye erişim gerçekleştiren kullanıcı, ki fiil ehliyetine sahip olduğunu, akıl sağlığının yerinde olduğunu ve eyleminin sorumluluğunu taşımakla yükümlü olduğunu peşinen kabul eder, aşağıdaki yasal şartlara uymaya razı olmuş sayılır :

www.lotterymatic.com sitesi, 6/49 Sayısal Loto bilet satış sitesi değildir. Sadece kendi müşterilerine, Milli Piyngo İdaresinin yetkili bayilerinde oynayabilmeleri için, olasılık seçeneklerini hesaplatarak 8’erlik kolonlardan müteşekkil Kupon rakamlarını sunmaktadır.

Siteye Üyelik henüz kurulmadığı için aşağıdaki üyelikle ilgili hususlar geçerli değildir.

 • Site içerisindeki bilgilerin telif ve fikri mülkiyet hakkı ve diğer her türlü hakkı Bu web sitesi sahibi'e aittir.
 • Site, hiçbir kişi veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler, kişi ve kuruluşlara yönelik talimat verilmesi, hukuken onların herhangi bir doğrultuya yönlendirmesi amaçlarını ve tebligat niteliğini taşımamaktadır. Sitedeki bilgilerin kullanımı sonucunda doğrudan veya dolaylı bir zarar doğması halinde, Bu web sitesi sahibi'e hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklenemez. Bu web sitesi sahibi, sistemde yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden hiçbir şekilde sorumlu bulunmadığı gibi, bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda açık veya zımni şekilde kefalet veya garanti verdiği yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Sitedeki bilgilerin kullanımından sadece kullanıcı sorumludur.
 • Kullanıcı, Üyelik bilgilerinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Bu web sitesi sahibi'in tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Bu web sitesi sahibi, üyenin kişisel bilgilerinin başkalarınca kullanım güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Üye bu bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur.
 • Kullanıcı, Siteye hukuki sorumluluk oluşturabilecek veya suç teşkil ettirebilecek hiçbir bilgi aktarmamayı taahhüt eder. Ayrıca kullanıcı, Siteye virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı ya da malzemeyi postalayamaz ya da iletemez. Bu durumlardan en az birini gerçekleştirenler hakkında kanuni takibat için yasal yollara başvurulur.
 • Üye, Bu web sitesi sahibi banka hesaplarına yaptığı transfer tutarlarından ve doğru referans numarası girerek para transferi yapmaktan, münhasıran sorumlu olacaktır. Üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam ve gereği gibi ifa edilmemiş olması nedeni ile meydana gelecek her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk üyeye aittir. Üye tarafından yapılan hatalı işlemlerde Bu web sitesi sahibi'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Bankaların tahsil ettiği masraf tutarları üyeye aittir. Bu web sitesi sahibi, hatalı ödemeleri iade etme yükümlülüğü altında değildir.
 • Kullanıcının yaptığı ödemelerin veya para transferlerinin bankalardan ve/veya sistemsel nedenlerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile Bu web sitesi sahibi banka hesaplarına geç geçmesinden veya geçmemesinden Bu web sitesi sahibi sorumlu değildir. Ancak Bu web sitesi sahibi, kullanıcının başvurusunu dikkate alarak araştırma yapabilir.
 • Çalışılan banka bilgileri ve banka kanalları Bu web sitesi sahibi tarafından uygun görüldüğü şekilde değiştirilebilir. Kullanıcı, çalışılan banka bilgilerinin ve banka kanallarının Bu web sitesi sahibi tarafından değiştirilmesi durumunda herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
 • Kullanıcı tarafından satın alınmış bulunan hizmetin, internet ortamındaki olası her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları veya teknik sebepler yüzünden kullanıcıya ulaşmaması, gecikmesi de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, hatalı veri aktarımı yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak doğrudan ve dolaylı zararlardan Bu web sitesi sahibi herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve ihtilaflarda; üçüncü şahısların tazminat taleplerinde Bu web sitesi sahibi'in sorumlu tutulamayacağını kullanıcı peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, 3. kişiler aracılığı ile Bu web sitesi sahibi banka hesaplarına gönderdiği paralar ile ilgili uğradığı veya uğrayacağı zararlardan dolayı Bu web sitesi sahibi'i sorumlu tutamaz.
 • Bu web sitesi sahibi, gerekli gördüğü anda üyeliği hiçbir nedene dayanmadan ve herhangi bir gerekçe göstermeden sona erdirebilir. Kullanıcı, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
 • Bu web sitesi sahibi, Sitede bulunan herhangi bir bilginin herhangi bir yolla kullanımı, kopyalanması ya da aktarılmasından, yayınlanmış bilgiler, ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Bu web sitesi sahibi, Site içinde yer alan bilgileri ve hizmetleri ve fiyatları istediği zaman değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar, web sitesini ön bilgi verilmeden kullanım dışı bırakabilir.
 • Bu web sitesi sahibi'in, Siteye hyperlink ile bağlanan harici web siteler üzerinde herhangi bir kontrol olanağı bulunmamaktadır, dolayısıyla bu web sitelerin içeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bu web sitelerin kullanımı ile ilgili tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Site Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile korunmaktadır. Siteye zarar vermeyi amaçlayan veya sistemdeki herhangi bir veri, bilgi iletişimine veya yazılım kodlarına dışarıdan müdahaleye yönelik her türlü girişim hukuken yasaklanmıştır.

İstanbul için 5 Günlük hava tahmini

ISTANBUL ISTANBUL


2011 lotterymatic © ®