logo lotterymatic
(Çıkmış Alanlar) dan (Benzer Alanlar) dan Açıklama


AÇIKLAMA

Bir kolonun içindeki 6 top beş basamağa dağılmıştır.

  • Bazıları, Birler basamağında, yani 1 ile 9 arasındadır.
  • Bazıları, Onlar basamağında, yani 10 ile 19 arasındadır.
  • Bazıları, Yirmiler basamağında, yani 20 ile 29 arasındadır.
  • Bazıları,Otuzlar basamağında, yani 30 ile 39 arasındadır.
  • Bazıları, Kırklar basamağında, yani 40 ile 49 arasındadır.

Çıkan altılılar içinde 6 sayının basamaklara dağılımı en çok olanlar, (2 top)+(2 top)+(1 top)+(1 top)+(0 top) dır .

  • 6 topun Bazıları, Tek Sayı
  • 6 topun Bazıları, Çift Sayıdir.

Çıkan altılılar içinde 3 tane Tek Sayısı olanlar çoğunluktadır.

6 topun sayılarının toplamı 108 ile 150 arasında olanlar ençok çıkmaktadır.

Çekiliş sonucunda çıkan topları, Basamak dağılımı, Tek sayısı ve toplam olarak birlikte incelediğimiz zaman 6/49 Sayısal Lotoda 27,540 ALAN olduğu görülür. ALANLAR, her sayısal loto kolonundaki, Basamak-Tek-Toplam-Olasılık sayılarından beliren bir kümedir. Her çekilişin, kendine özel Basamak-Tek-Toplam değerleri vardır. Aşağıdaki resimde Alanlardan birkaç tanesi görünmektedir. Olasılık değeri Alanın kolon sayısıdır. Alanların olasılık sayıları birbirinden farklıdır. Bazı Alanların olasılık sayısı 1 dir, yani o Alan içinde sadece 1 adet kolon vardır. Olasılığı en yüksek Alanın içinde 14,958 kolon vardır.


Alanlar

Alanları meyve Bahçeleri gibi düşünebilirsiniz. Bahçe içlerindeki rakamlar, meyve ağacı sayısını göstermekte olup, aslında ALAN ın olasılık sayısıdır. Her çekilişte Talih Kuşu, Bahçelerden birindeki ağaclardan birine tüner. Renkli Bahçeler Talih Kuşunun uğramış olduğu Bahçelerdir (Çıkmış ALANLAR) .
-Talih kuşu mavi renkli Bahçelere 1 defa,
-yeşil renkli Bahçelere 2 defa,
- sarı renkli Bahçelere 3 defa,
- kırmızı renkli bahçelere 4 defa uğramıştır.
Talih Kuşu, Beyaz renkli bahçelere henüz uğramamıştır. Renkli bahçelere komşu olan beyaz bahçelerin bağzıları renkli bahçelere (Benzer ALANLAR) dır. Düğmelerden birini tıkladığınız zaman, Renkli veya Renkliye benzeyen Bahçelerden birinin içinden rastgele seçilen Sayısal Loto kolonu ekranınızda görünür. Kolonların hangi alandan seçildiği, liste başında belirtilmiştir. Her kolonun Basamak, Tek ve Toplam sayıları ALANA özel sayılardır.

BAŞA DÖN Ana Sayfaya Dön